Stránky:     1 2 3
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa v odbore hotelová akadémia konala v dňoch 24. – 25. 4. 2018. Najskôr žiaci riešili úlohy z hotelového a gastronomického manažmentu, z účtovníctva aj z administratívy a korešpondencie. Následne ,ďalší deň, plnili úlohy, ktoré prislúchali funkcii, ktorú si vyžrebovali. Prezentovali svoje schopnosti a zručnosti a pri výkone rôznych funkcií - manažérov, kuchárov, baristov, barmanov, obsluhy. Žiaci pripravili slávnostný obed a prezentáciu pre rodičov a pozvaných hostí na tému „Moderná slovenská kuchyňa“, venovali sa moderným trendom v gastronómii s dôrazom na regionálnu gastronómiu. Podujatie zanechalo v prítomných mnoho pozitívnych zážitkov, preto maturantom patrí veľká vďaka za zodpovedný prístup a preukázané znalosti. Všetkým učiteľom a majstrom odborného výcviku ďakujeme za odbornú prípravu, rady a odovzdávanie poznatkov počas štúdia.