Stránky:     1 2
Výjazdové rokovanie vlády v meste Trebišov sa konalo 4. mája 2018. Naša škola sa aj tentokrát stala významným partnerom pri zabezpečení a organizácii tohto podujatia. Členov vlády, pozvaných hostí a novinárov obsluhovali naši žiaci odborov hostinský, hostinská, hotelová akadémia a spoločné stravovanie pred aj počas rokovania vlády. Následne po rokovaní vlády zavítali jej členovia na čele s premiérom Petrom Pellegrinim na našu školu do reštaurácie Mladosť, kde sa konal slávnostný obed. Pozvaných ministrov a aj premiéra vítal vladyka Milan, riaditeľ školského úradu aj riaditeľ školy. Za výborne odvedenú prácu a výborné menu sa premiér osobne poďakoval všetkým zamestnancom reštaurácie aj žiakom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o výborné zvládnutie všetkých aktivít počas tohto významného podujatia a o výbornú reprezentáciu našej školy.