Stránky:     1 2 3
Rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov sa konala 18. 5. 2018, v tento deň sa vyhodnotila súťaž o najlepšiu prezentáciu v odbore - LOGOS a víťazom boli odovzdané hodnotné ceny. Rozlúčka pred záverečnými skúškami bola 12. 6. 2018. Žiaci vo svojich príhovoroch poďakovali za chvíle strávené v našej škole a za poznatky a skúsenosti, ktoré im boli odovzdávané, rovnako ďakovali aj za mnohé príležitosti, kedy sa mohli rozvíjať vo svojom odbore. Riaditeľ školy pri tejto príležitosti ocenil žiakov za študíjne výsledky aj za reprezentáciu školy. Všetkým žiakom, ktorí ukončili štúdium na našej škole prajeme mnoho úspechov počas nastávajúcich skúšok dospelosti a tiež prajeme veľa úspechov v ich osobnom i pracovnom živote.