Stránky:     1 2
Žiaci IV.H a I.H odboru hotelová akadémia sa pod vedením učiteľky odborných predmetov Martiny Tirpákovej spolupodieľali na realizácii podujatia Deň detí vo Veľkej Tŕni. V tejto tokajskej obci sa dňa 3.6.2018 konali súťaže a ponúkali rôzne atrakcie pre deti všetkých vekových kategórií. Naši žiaci vymysleli hry a súťaže pod názvom Cesta okolo sveta. Detičky prechádzali od jedného stanovišťa k druhému a každá zastávka predstavovala inú krajinu, či kontinent. Na stanovištiach žiaci mali pripravené rôzne súťaže, vedomostné hry a za ich splnenie deti dostávali pečiatku do „cestovného pasu“. Medzi stanovišťami sa pohybovali aj maskoti Tokaja - Tokajkovia a pomáhali deťom pri plnení úloh. Okrem týchto hier bol k dispozícii pre deti nafukovací hrad, hasiči, ktorí v závere urobili obľúbenú penovú show, hrala hudba a v ponuke bolo aj občerstvenie. Ďakujeme všetkým žiakom a poslankyni obce Nadi Kapraľovej za príležitosť predviesť šikovnosť našich žiakov a za možnosť pomôcť pri realizovaní tohto milého podujatia. Tešíme sa na budúci rok!