Stránky:     1 2
Dobrý cukrár je zručný, kreatívny, má fantáziu. Či majú tieto schopnosti aj naši žiaci cukrári -mohli to dokázať na školskej súťaži cukrárov dňa 5.6.2018. Súťažilo sa v kategórii „Narodeninová torta“. Každý súťažiaci si ľubovoľne zvolil tvar a spôsob zdobenia torty. Hodnotiaca komisia zložená z majsteriek odborného výcviku a učiteľov odborných predmetov sledovala dodržiavanie hygieny pri príprave výrobku, vhodnosť kombinácie doplnkových surovín, vzhľad výrobku, využitie moderných trendov, ale aj dodržanie časového limitu a samotnú prezentáciu výrobku. Nakoniec rozhodla o výsledku: 1. miesto: Valéria Demeterová z 1.B triedy 2. miesto: Dana Perduľáková z 3.B triedy 3. miesto: Patrik Elek z 3.B triedy Sú aj naši cukrári zruční, kreatívni a majú fantáziu? Určite áno. Ak sa im náhodou nevydarilo všetko podľa predstáv, o rok budú mať šancu na nápravu.