Stránky:     1 2
Na konci školského roka sa zvyčajne hodnotí a bilancuje. Žiaci odboru kaderník sa rozhodli prezentovať svoje zručnosti vo zvolenej profesii formou súťaže. Pripravené boli dve kategórie: Denný dámsky účes a Spoločenský účes. Súťažiť bolo možné v jednej z nich, ale aj v oboch. Hodnotiacu komisiu tvorili majsterky odborného výcviku a učiteľka odborných predmetov. Posudzovali módnosť účesu, kreativitu, náročnosť technológie, precíznosť vypracovania, celkový vzhľad, dodržiavanie hygieny aj bezpečnosti pri práci. Po zhrnutí výsledkov vyhlásili umiestnenie jednotlivcov: Denný účes: 1. miesto: Dominika Dirdová z 3.B triedy 2. miesto: Antónia Kelemenová z 1.B triedy 3. miesto: Ján Magnes z 1.B triedy Spoločenský účes: 1. miesto: Jaroslava Farkašová z 3.B triedy 2. miesto: Katarína Vašková z 3.B triedy 3. miesto: Miriam Gorová z 3.B triedy Víťazi si odniesli vecné ceny, ostatní súťažiaci za vynaloženú námahu malý darček. Všetci sa však lúčili so slovami, že o rok to skúsia znova.