Stránky:     1 2
Dňa 13.6.2018 usporiadala predmetová komisia gastronomických predmetov, služieb a cestovného ruchu na našej škole výstup z projektu Erasmus+ pod názvom Kráľovská Viedeň. Stáže vo Viedni sa zúčastnilo 6 zamestnancov našej školy a práve v tento deň nám predviedli čo nové sa naučili a aké ďalšie skúsenosti a poznatky dokážu preniesť do vzdelávania odborných predmetov. Akciu usporiadali spolu s triedou I.H, ktorá svedomito a usilovne pomáhala pri organizovaní a realizovaní celého podujatia. Žiaci pod vedením pani učiteľky Martiny Tirpákovej a pani majsterky Soni Polanskej pripravili špeciality viedenskej kuchyne ako známy Wienerschnitzel, Viedenský zemiakový šalát, Viedenské zemiakové gule na slano a na sladko, pripravili aj špecialitu Käsespätzle – syrové cestoviny s karamelizovanou cibuľkou a dvojfarebné viedenské šišky. Nechýbal ani svetovo známy Waldorf šalát, ktorý si tu našiel miesto pre svoju veľkoleposť. Pod vedením pani majsterky Emílie Capíkovej žiaci prestreli nádhernú slávnostnú tabuľu zobrazujúcu stolovanie cisárovnej Alžbety Bavorskej prezývanej Sissi a jej manžela Františka Jozefa. Pán majster Pavol Fedák pripravil aperitívový nápoj s príchuťou bazalky, zázvoru a grepu, ktorý prítomným veľmi chutil, v horúcom dni patrične osviežil a výborne dopĺňal chute ponúkaných špecialít. Súčasťou podujatia bola prezentácia s fotkami zo stáže doplnená o zaujímavé informácie o typických viedenských špecialitách. Jedlá boli určené na degustáciu pre vopred nahlásených účastníkov podujatia, ktorí prežili príjemné, slávnostné chvíle s atmosférou kráľovskej Viedne. Takto sa účastníkom stáže podarilo aspoň trochu preniesť ducha tejto metropoly aj do priestorov našej školy a medzi svojich kolegov a žiakov. Na realizácii podujatia sa podieľali účastníci projektu Erasmus+ Viedeň 2018 a týmto veľká vďaka preto patrí majstrom odborného výcviku Emílii Capíkovej, Terézii Nagyovej, Soni Polanskej a Pavlovi Fedákovi, učiteľke odborných predmetov Martine Tirpákovej, za technickú spoluprácu ďakujeme Matúšovi Chauturovi. Za pomoc pri príprave jedál, pri obsluhe a upratovaní ďakujeme žiakom I.H triedy odboru hotelová akadémia.