Thumbnail Image Table
Stránky:     1
3. septembra 2018 sa pre žiakov a študentov všetkých troch cirkevných škôl v Trebišove začal nový školský rok. Riaditeľ CSOŠ sv. Jozafáta privítal všetkých študentov na školskom dvore a vydal pokyny hlavne pre prvákov, ktorým predstavil ich triednych učiteľov. Spoločne sme sa vybrali na slávenie sv. liturgie pri gréckokatolíckom chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur. Prítomní boli aj duchovní správcovia škôl. Vladyka Milan pripomenul vo svojej homílii zodpovednosť každého z nás za svoje vzdelanie, rodičov za výchovu, aby to bolo v súlade s ich svedomím. Učitelia nech vštepujú žiakom aj morálne hodnoty. Pripomenul to v súvislosti s blahorečením Anky Kolesárovej 01.09.2018 v Košiciach. Táto mladá dievčina si zachovala svoju kresťanskú tvár, žila vo viere a verila, že Kristus je jej spásou. A aj pre nás všetkých má byť Kristus vzorom, a tým správnym učiteľom. Liturgii pod holým nebom prialo aj počasie, krásny deň mnohí využili aj na spoveď, aby nový školský rok začali s čistým štítom. Po slávnostnej liturgii bol pre všetkých zamestnancov pripravený obed v reštaurácii Mladosť. Po ňom sa už všetci rozišli pripravení plniť si svoje povinnosti v prospech celej školy.