Stránky:     1 2
Študenti tried prvého ročníka CSOŠ sv. Jozafáta sa v septembrových dňoch stretli na duchovno-formačnom stretnutí s názvom ŠUPA 2018 (školský uvítací program). Zámerom tejto aktivity je pomôcť novým študentom navzájom sa lepšie spoznať, budovať vzájomné vzťahy a oboznámiť ich s duchovnou atmosférou školy. Stretnutia sa konali v dvoch turnusoch v Centre pre mládež Košickej eparchie v Dvoriankach. ŠUPA 2018 umožnila študentom I.H, I.A a I.B zamyslieť sa nad témou „Kto je človek“, prežiť zaujímavý čas plný aktivít, pri ktorých pomáhali animátori Košickej eparchie a tiež sa lepšie spoznať so svojimi triednymi učiteľmi, či kňazmi školy o. Teodorom Šangrikom a o. Milanom Kmecom. Veríme, že aj vďaka tomuto dvojdňovému stretnutiu sa noví študenti budú v škole ako doma.