Stránky:     1 2 3

Dňa 29.10.2018 zorganizoval Eparchiálny školský úrad Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach pre učiteľov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Metodický deň v priestoroch CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove. Stretnutie sa začalo liturgiou v Chráme Zosnutia presvätej Bohorodičky v Trebišove, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur. Prítomní boli aj všetci duchovní správcovia cirkevných škôl. Vo svojej homílii vyzdvihol vladyka Milan ťažkú prácu pedagógov, aj prácu tých povolaní, ktorí pracujú s ľuďmi. Človek, ktorý prichádza denne do styku s ľuďmi je psychicky viac vyťažený, potrebuje viac odpočívať. Hovorí o tom aj Biblia, keď Ježiš volá k sebe preťažených a on ich posilní..... Niekedy sú pedagógovia v zložitých situáciách, lebo práve mladí ľudia si volia často nesprávny smer, sú pod tlakom nových ideológií. Vladyka Milan pripomenul prítomným, aby čo najviac využívali voľný čas k modlitbe, aby zostali pri Kristovi a vložili sa do ochrany našej Matky. Po skončení liturgie sa všetci presunuli do CSOŠ sv. Jozafáta, kde nasledovala práca v jednotlivých sekciách. Zúčastnení si mali možnosť vybrať z týchto sekcií:

1) Základy manželského vzťahu

2) Pôst ako súčasť životného štýlu

3) Ako stimulovať reč dieťaťa a jeho komunikačné schopnosti v predškolskom a mladšom školskom veku

4) Ako ľahko riadiť svoj čas, aby nepretekal pomedzi prsty

5) Poruchy správania žiakov ZŠ a SŠ

6) Konštruktívne riešenie konfliktov v školských podmienkach

Učitelia získali nové vedomosti, poznatky a zvýšili svoje profesijné kompetencie.