• Duálne vzdelávanie

     • 5.4.1990
      • DUÁLNE VZDELÁVANIE NA NAŠEJ ŠKOLE

       DUÁLNE VZDELÁVANIE NA NAŠEJ ŠKOLE

       VÝHODY PRE ŽIAKA

       • absolvuje teoretické vyučovanie v škole a praktické vyučovanie priamo vo firme
       • získa skutočné pracovné návyky v reálnych pracovných podmienkych
       • dostane príspevok na stravné, pracovné oblečenie, študijné a pracovné pomôcky
       • mesačne dostane firemné štipendium a odmenu za produktívnu prácu
       • praktické vyučovanie na moderných technológiách priamo vo firme
       • možnosť získať pracovnú zmluvu ihneď po skončení štúdia
     • 8.6.1995
      • AKO NA TO???

       AKO NA TO???

       POSTUP zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania:

       • výber povolania a odboru na našej škole
       • každému žiakovi ponúkneme zoznam firiem (našich partnerov), ktoré majú certifikáciu pre systém duálneho vzdelávania
       • žiak si vyberie firmu, s ktoru má naša škola podpísanú duálnu zmluvu
       • naša škola zorganizuje stretnutie žiaka, jeho zákonného zástupcu a zástupcu firmy
       • zákonný zástupca s vybranou firmou uzavrú učebnú zmlúvu
  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Jeseň na Tokaji 2018
  • Moja story, tvoja story
  • Milión detí sa modlí ruženec
  • LEČOFEST 2018
  • ŠUPA 2018
  • Začiatok školského roka 2018/2019
  • Chlebom a vínom 2018
  • História školy