• Verejné obstarávanie

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
  • Lúčenie pred maturitnými skúškami
  • Výjazdové rokovanie vlády v Trebišove
  • LOGOS 2019
  • Veľkonočné variácie 2019
  • Maturita 2019 - PČOZ hotelová akadémia
  • ERASMUS+ MILANO
  • Cassovia Koniferum Cup 2019
  • Odborná stáž - hotel FIS