• Žiaci

  • Zoznam žiakov

    • Michal Zajac
    • Michal ZajacI.G
    • Oliver Zajac
    • Oliver ZajacI.G
    • Dominika Bačová
    • Dominika BačováI.H
    • Vanesa Egriová
    • Vanesa EgriováI.H
    • Barbara Fazekasová
    • Barbara FazekasováI.H
    • Ľubomír Hurčík
    • Ľubomír HurčíkI.H
    • Bruno Chimaľ
    • Bruno ChimaľI.H
    • Martin Jozefčák
    • Martin JozefčákI.H
    • Viktória Kičová
    • Viktória KičováI.H
    • Melánia Kotľárová
    • Melánia KotľárováI.H
    • Orsolya Lehová
    • Orsolya LehováI.H
    • Miroslav Lietavec
    • Miroslav LietavecI.H
    • Rastislav Lietavec
    • Rastislav LietavecI.H
    • Ladislav Liviak
    • Ladislav LiviakI.H
    • Roland Magura
    • Roland MaguraI.H
    • Samuel Magura
    • Samuel MaguraI.H
    • Katarína Polanská
    • Katarína PolanskáI.H
    • Samuel Šiňanský
    • Samuel ŠiňanskýI.H
    • Ladislav Bado
    • Ladislav BadoI.L
    • Patrik Buka
    • Patrik BukaI.L
  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roku 2019/2020
  • Duchovná obnova
  • Záver školského roka
  • Workshop - Príbeník
  • Súťaž kaderníkov
  • Lúčenie pred záverečnými skúškami
  • 100. výročie družobnej školy v Rzészowe
  • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
  • Lúčenie pred maturitnými skúškami