• Michal Danko: Web stránka

     • TPV - Technologické Projektovanie

     • Predmet  TPV - Technologické projektovanie

                                   Komplexný rozbor súčiastkovej zakladne

      Predmet  VKS -  Reťazové prevody

                                   Zdvíhacie zariadenia

      Predmet  AUO -  Rámy

                                    Pruženie

                                    Brzdy

                                    Nápravy

                                    Riadenie

                                    Spojky

      Predmet  ZAE -  Elektrické zariadenia motorových vozidiel

  • Kontakty

   • Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Trebišov
   • skola@csostv.sk
   • 056/66 702 11
   • Komenského 1963/10 075 01 Trebišov
   • Slovenská Republika
 • Fotogaléria

  • Otvorenie školského roku 2019/2020
  • Duchovná obnova
  • Záver školského roka
  • Workshop - Príbeník
  • Súťaž kaderníkov
  • Lúčenie pred záverečnými skúškami
  • 100. výročie družobnej školy v Rzészowe
  • Slávnostné otvorenie a posviacka multifunkčného ihriska
  • Lúčenie pred maturitnými skúškami